• Utehus på Nærbø
    Utehus på Nærbø
  • Rensefisk – Talgje
    Rensefisk – Talgje
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø
Utehus på Nærbø

Flotte bilder fra vårt arbeid i et utehus på Nærbø.

Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Anlegg på Talgje
Rensefisk – Talgje

Se våre flotte bilder fra arbeidet vi gjorde for et rensefisk-anlegg på Talgje!